پشت پا سیم کش تک

پشت پا سیم کش تک

پشت پا سیم کش تک سیم را به یکی از پاها بسته و بالا و پایین نمایید.

پشت پا دمبل

پشت پا دمبل

پشت پا دمبل روی میز شیب دار به شکم دراز بکشید و دمبل بین پاهایتان قرار دهید. کامل پایین سپس

اسکات سیمکش

اسکات سیمکش

اسکات سیمکش سر بالا ، سینه جلو کامل بشینید ، باسن عقب

حرکت اسکات

حرکت اسکات

حرکت اسکات از پشت میله را روی شانه ها قرار دهید پاها عرض شانه سر بالا و سینه جلو کامل

برنامه تمرینی سیکس پک شکم

برنامه تمرینی سیکس پک شکم

🌸 برنامه تمرینی سیکس پک شکم ۱⃣دراز نشست با وزنه ۱۵*۴ ۲⃣شکم خلبانی ۲۵*۳ ۳⃣درازنشست میزشیب دار۲۰*۴ ۴⃣بالابردن جفت پادرازکش