دلایل تمرین زدگی در بدنسازی

دلایل تمرین زدگی در بدنسازی

📢ازمیان علل مختلفی که تاکنون درمورد تمرین زدگی گزارش شده است می توان سه علت اصلی را برشمرد:
۱( استراحت ناکافی بین جلسات
۲ ( نامناسب بودن حجم وشدت تمرینات
۳ ( افزایش ناگهانی فشارتمرین
✅علائم تمرینی:
🔺افت عملکرد
🔺افزایش طول دوره های بازگشت به حالت اولیه
🔺کاهش سرعت، قدرت و استقامت
🔺افزایش زمان عکس العمل
🔺استعداد بیشتر به صدمات ورزشی
🔵جلوگیری از تمرین زدگی برای جلوگیری از تمرین زدگی رعایت نکات
زیر ضروری است:
۱ به کیفیت تمرینی خود بیندیشید نه سعی کنید تعداد ها وست ها را افزایش دهید حداکثر توان خود را در هر ست به کار ببرید.
۲ هر نوبت تمرین شما نباید طولانی تر از ۹۰ دقیقه باشد سعی کنید مدت تمریناتان بین ۴۵ تا ۶۰ دقیقه باشد.
۳ حتما پس از سه روز یا حداکثر ۵روز یک روز استراحت کنید.
۴ برای هر عضله بیش از ۵ست تمرین نکنید،مگر در نزدیکی مسابقات.
۵ به مقدار کافی کربوهیدرات پروتئین وچربی مصرف کنید.
۶ مصرف ویتامین واملاح را فراموش نکنید. مصرف آب برای دفع سموم وعملکرد آنزیم هاو ویتامین ها واملاح ضروری است.
۷ سعی کنید از استرس وهیجانات وفشار های روحی به دور باشید.
۸ برنامه تمرینی وغذایی خود را هر چند وقت یکژ بار تغییر دهیدیک نواخت بودن تمرینات وبرنامه غذایی موجب دل زدگی می شود.
۹ به مقدار کافی بخوابید واستراحت کنید.
۱۰ در انتخاب برنامه تمرینی خود دقت کنید .
۱۱ هر چند ماه یک یا دو هفته به استراحت بپردازید.
۱۲ از استفاده از سیستم هاکمکی ومنفی وسوپر ست در هر جلسه تمرینی وبیش از سه هفته خودداری کنید. پروبادی, تایید می کنم اگر می خواهید دارای حجم عضلانی خوبی برخوردار شوید حتما تغذیه .تمرین صحیح استراحت کافی داشته باشید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *